Zorgaanbod

Eddee SAMEN biedt logeeropvang, begeleiding individueel, begeleiding groep en gezinsbegeleiding voor jeugdigen en volwassenen met een verstandelijke beperking.

Respijtzorg zoals logeeropvang en dagbesteding biedt ondersteuning in de dagelijkse zorg voor een gezinslid met een verstandelijke beperking. Respijtzorg biedt een moment van rust voor de mantelzorger en professionele zorg en aandacht voor de man of vrouw die de zorg nodig heeft. Eddee SAMEN biedt logeeropvang voor mensen met een verstandelijke beperking in de leeftijd van 4 – 64 jaar in het christelijke logeerhuis De Ark in Hardinxveld – Giessendam.

Coachen en begeleiden kan op verschillende manieren. Eén van de manieren is dat we 1-op-1 begeleiden daar waar dat nodig is. Aan de hand van het begeleidingsplan spreken we af waar individuele ondersteuning nodig is. Het indicatiebesluit (AWBZ) of de maatwerk beschikking (WMO) gebruiken we samen met het intakegesprek als uitgangspunt voor de begeleiding individueel.

De extra aandacht die nodig is om recht te doen aan het gezin als geheel vraagt soms om extra ondersteuning in de vorm van gezinsbegeleiding. Professionals van Eddee Samen en Eddee Zorgverlening ondersteunen het gezin met de gedachte: één gezin – één plan.

Begeleiding Groep zal worden opgezet om extra ondersteuning te gaan bieden naast het logeren in De Ark. Dit zal plaatsvinden in De Ark na het werk, dagbesteding of school.