Vrijwilligers

Vrijwilligers in en om logeerhuis De Ark

Voor het werk in en om het logeerhuis wordt gebruik gemaakt van veel vrijwilligers. De groep vrijwilligers is erg trouw, sommigen ‘werken’ al vanaf 2002 bij De Ark, maar door natuurlijk verloop is regelmatige aanvulling gewenst. Er zijn drie soorten werkzaamheden waar vrijwilligers zich voor inzetten. Als u bereid bent om de handen uit de mouwen te steken op één van deze gebieden, kunt u zich hiervoor opgeven.

Helpen bij het logeren

Vrijwilligers assisteren bij het logeren. Dat kan op verschillende manieren: meehelpen bij het bereiden van de warme maaltijd, als begeleider mee naar de kerk, et cetera. Voor deze zogenaamde logeervrijwilligers wordt een vrijwilligerscontract met Eddee SAMEN afgesloten. Wil je meer informatie of wil je je opgeven als vrijwilliger? Neem dan contact op met Annemarie van den Berg, 078-7850056, e-mail annemarie@eddee.nl.

Klussen

Regelmatig zijn er klussen uit te voeren. Er is bijvoorbeeld iemand voor het onderhoud, iemand die de tuin bijhoudt, et cetera. Verder is er van tijd tot tijd een aantal poststukken te bezorgen in de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Deze vrijwilligers zetten zich in via Stichting de Ark. Wil je meer informatie of wil je je opgeven als vrijwilliger? Dan kun je je opgeven via een formulier of contact opnemen met de secretaris van het bestuur; klik hier voor het formulier en de gegevens.

Schoonmaken

Als de logees vertrokken zijn, en dat gebeurt vrijwel elke week, moet het logeerhuis weer worden schoongemaakt en de was gedaan – en dat betreft voor een groot deel beddengoed. De vrijwilligers geven aan hoe vaak zij zich willen inzetten en aan de hand daarvan wordt een rooster opgemaakt. Deze vrijwilligers zetten zich in via Stichting de Ark. Wil je meer informatie of wil je je opgeven als vrijwilliger? Dan kun je je opgeven via een formulier of contact opnemen met de secretaris van het bestuur; klik hier voor het formulier en de gegevens.