Eddee SAMEN werkt samen met Stichting de Ark

Stichting de Ark is eigenaar van het Logeerhuis de Ark in Hardinxveld-Giessendam. Stichting De Ark is in 2001 opgericht als een ouderinitiatief en biedt sinds 2003 logeerzorg aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke en/of meervoudige beperking. Stichting De Ark heeft nadrukkelijk gekozen voor een protestants-christelijke identiteit geworteld in de reformatie. Het bestuur bestaat uit zowel ouders als niet-ouders van de doelgroep. Stichting de Ark beheert het gebouw. De stichting draagt zorg voor de fondsen en financiële middelen voor het gebouw, de uitvoer van verbouwingen en onderhoud (ook van de inventaris) en de inzet en aansturing van vrijwilligers voor klussen en schoonmaak in en om het gebouw.

Stichting de Ark heeft Eddee in 2014 uitgenodigd tot het leveren van de zorg op christelijke basis in het logeerhuis. We zijn dankbaar voor de vraag en het gestelde vertrouwen. Na een intensieve kennismakingsperiode is Eddee SAMEN in 2015 daadwerkelijk gestart met het leveren van de zorg.

In 2015 zijn we gestart met respijt zorg (logeerweekenden) op basis van PGB in het Logeerhuis. Er bleek echter ook een behoefte aan begeleiding in het dagelijks leven om de zelfredzaamheid te versterken en respijt zorg thuis te bieden. Daarom wordt indien gewenst vanaf 2015 ook individuele begeleiding thuis geboden op basis van PGB op de cruciale momenten in het dagelijks leven. Onze cliënten wonen in de regio Zuid Holland Zuid (Hoeksche Waard, Drechtsteden, Albasserwaard, Vijfheerenlanden).