Samenwerking met Stichting De Ark

2014 Start samenwerking

Stichting de Ark heeft Eddee Zorgverlening uitgenodigd tot samenwerking. De vorige zorgaanbieder Stichting Philadelphia Zorg stopte eind 2014 met het bieden van logeeropvang. Eddee Zorgverlening ondersteunt sinds 2007 dagelijks mooie mensen met mogelijkheden. We bieden begeleiding thuis en logeerweekenden voor kinderen en jongeren met een psychiatrische diagnose. Onze visie op het leven vinden we in de Bijbel. Geschapen naar Zijn beeld mogen we omzien naar elkaar. Eddee Zorgverlening is gestart als antwoord op de vraag van twee ouders die maatwerk zochten in de christelijke logeeropvang voor hun zoon met autisme. Sinds 2007 ontwikkelden we een innovatief zorgaanbod en bieden maatwerk in de zorg. We komen op de tijdstippen dat de zorg het meest nodig is. Stichting De Ark stelde een zelfde soort vraag: ‘willen jullie christelijke zorg bieden voor de logees van De Ark?’

Dankbaar voor de vraag en het vertrouwen van Stichting de Ark hebben we kennis gemaakt met de logees van het logeerhuis. Samen met ouders, professionals en partners in de zorg ontwikkelen we Eddee Samen: een divisie binnen Eddee Zorgverlening die maatwerk biedt voor onze cliënten met een verstandelijke of meervoudige beperking. Eddee Samen specialiseert zich in thuisbegeleiding, logeeropvang en dagopvang voor jeugdigen en volwassenen met verstandelijke beperking.

We maakten kennis met de logees en actualiseerden het begeleidingsplan indien nodig. Stichting de Ark heeft extra slaapkamers gerealiseerd in het logeerhuis zodat iedereen voortaan op een eigen slaapkamer kan slapen. De maanden december ’14 en januari ’15 hebben we gebruikt om een deskundig team samen te stellen en de huidige logeermethodiek te evalueren. We hebben contacten met zorgaanbieders met expertise van VG en MCG en stellen een basis handboek op.

2015 Start respijtzorg en individuele begeleiding

In 2015 zijn we gestart met respijt zorg (logeerweekenden)  op basis van PGB in het Logeerhuis De Ark (Hardinxveld – Giessendam). Er bleek een behoefte aan begeleiding in het dagelijks leven om de zelfredzaamheid te versterken en respijt zorg thuis te bieden. Daarom wordt indien gewenst vanaf 2015 ook individuele begeleiding thuis geboden op basis van PGB op de cruciale momenten in het dagelijks leven.

We starten in de regio Zuid Holland Zuid (Hoeksche Waard, Drechtsteden, Albasserwaard, Vijfheerenlanden). Samen met Stichting de Ark nemen we een jaar de tijd om de samenwerking tussen professionele zorgverleners en vrijwilligers toekomstbestendig te maken.

Stichting de Ark beheert het logeerhuis en breidt haar taak uit naar het ondersteunen van de geboden zorg. Hoe weten we nog niet precies maar we proberen zo soepel mogelijk in te haken op de Zorgbrede Governance Code. In eerste instantie denken we aan het versterken en borgen van de positie van de klant bij de zorgaanbieder. We denken bijvoorbeeld aan een cliëntenraad specifiek voor klanten met een VG grondslag. We denken aan een identiteit-denk-tank die helpt om de diversiteit van de klanten te vertegenwoordigen en de levensbeschouwing een plek te geven in het verlenen van de zorg. We denken aan belangbehartiging in de lokale gemeenschap zoals kerken, verenigingen en politiek.