Kosten, indicaties en beschikkingen

Indicaties en beschikkingen

Als u of uw kind langdurige intensieve zorg nodig heeft, dan kunt u of uw huisarts een Wlz indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg. Als er geen Wlz indicatie wordt gegeven, dan kan zorg aangevraagd worden bij de gemeente. De gemeente geeft dan een beschikking voor zorg, vanuit de WMO (voor volwassenen) of Jeugdwet (voor jeugd).

Afhankelijk van uw situatie kunnen verschillende soorten zorg genoemd worden in de indicatie of beschikking. Bij Eddee bieden we zorg zoals respijtzorg (logeren), begeleiding individueel, begeleiding groep (dagbesteding).

ZiN en PGB

Beschikkingen vanuit Wlz, WMO en Jeugdwet kennen twee vormen van betaalwijzen. De vorm van ZiN (zorg in natura) of PGB (persoonsgebonden budget). Bij ZiN kunt u alleen zorgverleners kiezen waar de gemeente (bij WMO en Jeugdwet) of het zorgkantoor (bij Wlz) contracten mee heeft afgesloten. Bij PGB kunt u zelf uw zorgverleners kiezen en uw zorg inkopen maar heeft u wel administratief veel te doen. Vaak heeft u bij PGB ‘bestedingsvrijheid’; dit betekent dat u ook af en toe soorten zorg kunt inzetten die niet in de indicatie staan genoemd. (Bijvoorbeeld: u kunt uw kind ook af en toe laten logeren als er geen ‘respijtzorg’ in de indicatie wordt genoemd). Als u PGB wilt ontvangen, moet u dit aangeven en duidelijk motiveren.

Met welke indicatie of beschikking kan ik bij Eddee terecht?

WLZ

Eddee heeft geen contracten voor Wlz zorg. Dat betekent dat als u een Wlz indicatie heeft, u alleen zorg van Eddee kunt ontvangen vanuit PGB. Dit geldt dus zowel voor logeeropvang (respijtzorg), als voor individuele begeleiding en groepsbegeleiding. U kunt uw ZiN indicatie wel (meestal) laten omzetten naar een PGB. Geeft uw indicatie recht op 10 of meer uren/dagdelen begeleiding per week (geteld voor uw hele huishouden), dan kunt u de indicatie (gedeeltelijk) omzetten naar PGB. Heeft u een ZZP indicatie, Persoonlijke Verzorging of Verpleging op uw indicatie staan, dan hoeft u niet te voldoen aan de 10-uurs criteria voor begeleiding. Belangenvereniging Per Saldo vertelt op haar website veel relevante informatie.

WMO en Jeugdwet

Eddee heeft wel met verschillende regio’s en gemeenten contracten voor het bieden van hulp in de WMO en Jeugdwet – zie hier. Als er voor uw gemeente een contract is, kunt u bij ons terecht met een ZiN en PGB beschikking van de gemeente. Als er voor uw gemeente geen contract is, bieden we wel zorg vanuit een PGB en zijn er soms nog andere mogelijkheden.

Welke tarieven hanteert Eddee?

Logeeropvang

Onze tarieven in 2019 voor de logeeropvang zijn:

  • Weekend vrijdag 16:00 t/m maandag 10:00 uur: € 13,44 per uur
  • Midweek maandag 10:00 t/m vrijdag 16:00 uur: € 11,66 per uur

Individuele begeleiding, groepsbegeleiding, gezinsbegeleiding

Als u een persoonsgebonden budget (PGB) heeft vanuit WMO of Jeugdwet of WLZ, dan kunnen we in gesprek gaan over de wensen en mogelijkheden. Als u geen persoonsgebonden budget heeft, dan kunt u individuele begeleiding, groepsbegeleiding of gezinsbegeleiding krijgen als u een beschikking voor begeleiding heeft van de gemeente (WMO of Jeugdwet) of het zorgkantoor (WLZ). Is er nog geen beschikking? Neem gerust contact op, we helpen u graag.

Ondersteuning bij aanvragen beschikking

Een beschikking aanvragen kan lastig zijn. Er worden allerlei papieren gevraagd, u moet meerdere lijsten met vragen invullen om te bewijzen dat u iets niet kunt en hier hulp voor nodig hebt. Leuk is anders, maar het is wel nodig voor een beschikking. We helpen u hier graag mee. Het samenstellen van het dossier, vertellen wat u wel en niet kunt en waar de hulp voor nodig is.

Wilt u geen zorg van Eddee Zorgverlening? Meldt u dan aan bij MEE.nl, zij kunnen u ook helpen met het zoeken van de juiste zorginstelling en het aanvragen van een beschikking.

Hoe werkt de vergoeding vanuit PGB?

Uw PGB wordt gestort op uw persoonlijke rekening bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U stuurt uw declaraties (digitaal) op naar het SVB en zij verzorgen de betalingen voor u.

Uw gemeente stelt regels (bepalingen) op die duidelijk maken welke zorg u mag inkopen en welke tarieven u mag vergoeden. U ontvangt van ons een zorgovereenkomst. Hierin maakt u met ons afspraken over de typen zorg, de momenten van zorg en de vergoedingen. De zorgovereenkomst stuurt u in naar de SVB. Zij controleren deze aan de hand van de spelregels van uw gemeente (WMO) of het zorgkantoor (WLZ). Zorgt u er voor dat u altijd een kopie bewaart van alles wat u opstuurt naar de SVB of andere organisatie.

Voor vergoeding dient u ook een zorgbeschrijving in te vullen. Wij adviseren om het zorgplan mee te sturen omdat dit volledig weergeeft welke zorg en ondersteuning geboden wordt. Helaas word deze soms afgewezen en moet alsnog de zorgbeschrijving worden ingevuld. Wij helpen u daar graag bij. Het is goed om duidelijk en concreet weer te geven welke zorg en begeleiding geboden wordt en waarom dat noodzakelijk is.