Indicatie

Respijtzorg (logeren) valt net als begeleiding individueel en begeleiding groep (dagbesteding) onder de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning). U heeft een indicatie nodig om hiervan gebruik te kunnen maken. Die indicatie vraagt u aan bij het gemeentelijk zorgloket.

PGB of ZiN

U kiest of u daarna zelf de zorg wilt inkopen of niet. Bij een ZiN-indicatie (zorg in natura) koopt uw gemeente de zorg voor u in. U maakt dan gebruik van de zorgaanbieders waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten. Bij een PGB indicatie (persoonsgebonden budget) kunt u zelf uw zorgaanbieder uitkiezen. Eddee Samen biedt op dit moment alleen logeerweekenden basis van PGB (persoonsgebonden budget). In de toekomst hopen wij ook mensen met een ZiN indicatie te kunnen helpen.

Omzetten ZiN indicatie naar PGB

U kunt uw ZiN indicatie in veel gevallen laten omzetten naar een PGB. Geeft uw indicatie recht op 10 of meer uren/dagdelen begeleiding per week (geteld voor uw hele huishouden), dan kunt u de indicatie (gedeeltelijk) omzetten naar PGB. Heeft u een ZZP indicatie, Persoonlijke Verzorging of Verpleging op uw indicatie staan, dan hoeft u niet te voldoen aan de 10-uurs criteria voor begeleiding. Belangenvereniging Per Saldo vertelt op haar website veel relevante informatie.

Vergoeding vanuit PGB

Vanaf 2015 voert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) het trekkingsrecht van het PGB uit.

  • Uw PGB wordt gestort op uw persoonlijke rekening bij de SVB.
  • U stuurt uw declaraties (digitaal) op naar het SVB en zij verzorgen de betalingen voor u.
  • Uw gemeente stelt regels (bepalingen) op die duidelijk maken welke zorg u mag inkopen en welke tarieven u mag vergoeden. U ontvangt van ons een zorgovereenkomst. Hierin maakt u met ons afspraken over de type zorg, de momenten van zorg en de vergoedingen. De zorgovereenkomst stuurt u in naar de SVB. Zij controleren deze aan de hand van de spelregels van uw gemeente (WMO) of het zorgkantoor (WLZ). Zorgt u er voor dat u altijd een kopie bewaart van alles wat u opstuurt naar de SVB of andere organisatie.
  • Voor vergoeding dient u ook een zorgbeschrijving in te vullen. Wij adviseren om het zorgplan mee te sturen omdat dit volledig weergeeft welke zorg en ondersteuning geboden wordt. Helaas word deze soms afgewezen en moet alsnog de zorgbeschrijving worden ingevuld. Wij helpen u daar graag bij. Het is goed om duidelijk en concreet weer te geven welke zorg en begeleiding geboden wordt en waarom dat noodzakelijk is.
  • De tarieven die wij hanteren, vindt u hieronder.

Tarief logeerweekend

€ 605,-

Per logeerweekend voor mensen met een beperking.

Tarief midweek

€ 265,-

Per etmaal bij midweek logeren voor mensen met een beperking.

Eigen bijdrage activiteiten

€ 7,50

Eigen bijdrage voor uitstapje of activiteit op de Ark (meegeven bij logeerweekend). Het overgebleven geld geven we terug.