Identiteit

Eddee Samen is onderdeel van Eddee Zorgverlening. Net als de achterban van Logeerhuis de Ark is Eddee Zorgverlening gebaseerd op de christelijke levensvisie. Eddee Zorgverlening is een christelijke zorgaanbieder en onderschrijft de Bijbel als het Woord van God en de vaste rots van ons bestaan. In de uitvoering van de zorg sluiten we aan bij de persoonlijke voorkeuren van onze klanten. Medewerkers van Eddee Zorgverlening onderschrijven de identiteit en zijn vertrouwd met de diversiteit die we vinden in het christelijke landschap.