Eddee werkt vanuit christelijke visie op mens en zorgverlening

Dit geldt voor Eddee Zorggroep als geheel, dus zowel voor Eddee SAMEN als voor Eddee Zorgverlening. Net als de achterban van Logeerhuis de Ark is Eddee gebaseerd op de christelijke levensvisie. Eddee is een christelijke zorginstelling en onderschrijft de Bijbel als het Woord van God en de vaste rots van ons bestaan. We werken vanuit de geloofsovertuiging dat ieder persoon uniek, gewenst en waardevol is. De christelijke identiteit is tastbaar in de levensbeschouwing van de zorgverleners en een meerderheid van de zorgvragers. De verbinding heeft geen prominente plek in de doelstellingen van de zorg maar biedt een basis van herkenning voor onze cliënten. In de uitvoering van de zorg sluiten we aan bij de persoonlijke voorkeuren van onze klanten. Medewerkers van Eddee onderschrijven de identiteit en zijn vertrouwd met de diversiteit die we vinden in het christelijke landschap.