Individuele begeleiding en gezinsbegeleiding

Coachen en begeleiden kan op verschillende manieren. Eén van de manieren is dat we 1-op-1 begeleiden daar waar dat nodig is. Aan de hand van het begeleidingsplan spreken we af waar individuele ondersteuning nodig is. Het indicatiebesluit (AWBZ) of de maatwerk beschikking (WMO) gebruiken we samen met het intakegesprek als uitgangspunt.

Begeleiding individueel

Individuele begeleiding helpt je om beter te worden in wat je al kunt. Bijvoorbeeld in het zelf invullen van je vrije tijd, omgaan met problemen of frustraties, persoonlijke verzorging, zelfstandig reizen. Iedereen is verschillend in dit soort vaardigheden, en de combinatie van verschillende vaardigheden maakt het uitdagend.

Begeleiding helpt en ondersteunt jou en/of je familie/mantelzorger op de momenten dat de begeleiding het meest gewenst en effectief is. We kunnen begeleiding afspreken op afspraak en op afroep. We kunnen bij je thuis komen maar het kan ook in logeerhuis De Ark. We gaan dan echt 1 op 1 gericht aan de slag.

Voor deze vorm van begeleiding heb je een indicatie nodig voor ‘begeleiding groep’ of ‘begeleiding individueel’. Heb je die, of heb je nog financiën over vanuit het PGB  dan gaan we graag met je in gesprek over de mogelijkheden/wensen. Heb je geen indicatie? Dan kun je die aanvragen bij het zorgloket van de gemeente. We kunnen je daarbij helpen als dat nodig is. Neem dan contact met ons op en samen zullen we uitzoeken welke mogelijkheden er zijn.

Natuurlijk zijn deze diensten niet alleen voor de cliënten van het logeerhuis. Dus ken je iemand die behoefte heeft individuele begeleiding, geef het dan gerust door. Wil je meer informatie over deze diensten neem dan contact met ons op.

Gezinsbegeleiding

Ouders van kinderen met een beperking worden geconfronteerd met extra vragen. De extra aandacht die nodig is om recht te doen aan het gezin als geheel vraagt soms om extra ondersteuning. Professionals van Eddee Samen en Eddee Zorgverlening ondersteunen het gezin met de gedachte: één gezin – één plan.