Begeleiding groep

Begeleiding Groep zal worden opgezet om extra ondersteuning te gaan bieden naast het logeren in De Ark. Dit zal plaatsvinden in De Ark na het werk, dagbesteding of school en duurt tot ongeveer 19:30 uur.

Cliënten hebben diverse redenen om hiervan gebruik te maken. Hierbij kunt u denken aan: verlichting van de thuissituatie, voorbereiden op wonen, wennen aan het logeerhuis, sociale contacten of het aanleren van huishoudelijk taken.

Bij Eddee Zorgverlening wordt intensief gewerkt met het programma Zelf wonen. Op de website kunt u daarover de nodige informatie vinden. Dit programma zal worden aangepast aan onze doelgroep om zo gericht en doelbewust aan de slag gaan op ieders niveau. Voor de één is het nu eenmaal wel haalbaar om te leren omgaan met geld en voor de ander niet. Het is een leuke manier om met elkaar bezig te zijn en vaardigheden te leren of mee kennis te maken.