Samen voor kostbare en kwetsbare mensen

Eddee Samen specialiseert zich in thuisbegeleiding, logeeropvang en dagopvang voor jeugdigen en volwassenen met een verstandelijke beperking.

Eddee Samen is een divisie van Eddee Zorgverlening. Eddee Zorgverlening ondersteunt sinds 2007 dagelijks mooie mensen met mogelijkheden. Onze visie op het leven vinden we in de Bijbel. Geschapen naar Zijn beeld mogen we omzien naar elkaar. Het is onze passie om persoonlijke en passende begeleiding te bieden.

We hebben de afgelopen jaren veel geleerd van fouten en successen. Met enige bescheidenheid zeggen we graag ‘ja’ tegen de vraag en de verantwoording om betekenisvolle zorg te bieden aan kinderen, jeugdigen en volwassenen met een verstandelijke of meervoudige handicap. Het wordt een spannende tijd waarin de budgetten krimpen, de spelregels en de spelers veranderen. Het gaat namelijk om mensen die van zorg afhankelijk zijn. We zijn dan ook dankbaar voor de samenwerking met Stichting de Ark en haar achterban.

Samen gaan we op zoek naar een toekomstbestendige zorg voor kostbare en kwetsbare mensen. Logeerweekenden zijn belangrijk voor de logees en de gezinnen die gebruik maken van deze zorg. We geloven dat het van belang is om de zorg zowel in de vorm van respijt zorg te bieden en ook na te denken over de toekomst.