[maxbutton name=”Contact”]

[maxbutton name=”Zorgaanbod”]

[maxbutton name=”Kosten en beschikkingen”]

[maxbutton id=”24″]

[maxbutton name=”Eddee Zorgverlening”]

Eddee SAMEN biedt begeleiding en logeeropvang aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking

De logeeropvang vindt plaats in Logeerhuis de Ark in Hardinxveld-Giessendam. We werken hierin samen met Stichting de Ark en haar achterban. Eddee SAMEN biedt ook individuele begeleiding en groepsbegeleiding. De begeleiding is er op gericht om vaardigheden te ontwikkelen en te behouden. De begeleiding kan in het Logeerhuis plaatsvinden maar ook thuis.

Eddee SAMEN valt onder de Eddee Zorggroep

Eddee is een christelijke hulpverleningsorganisatie. Eddee heeft kantoor in Dordrecht en biedt zorg in de regio Zuid-Holland. Eddee biedt zorg aan volwassenen, jeugdigen en kinderen.

Onder Eddee Zorggroep valt ook Eddee Zorgverlening. Eddee Zorgverlening biedt diagnostiek, behandeling, begeleiding en jeugdhulp. We zetten deze in bij (vermoeden van) psychische moeilijkheden zoals autisme (ASS) en AD(H)D. We helpen ook bij opvoeden, opgroeien en gedragsproblemen. In de praktijk werken we als één organisatie.

[maxbutton id=”24″]